Congresso
Congresso_blå.jpg

Tjänster

Vi tar hand om allt
om ni vill.   

Våra specialområden

 

Projektledning & konferensplanering

Med engagemang och personlig service är vi er självklara samarbetspartner för genomförandet av er nästa kongress, konferens, möte eller event. Vi projektleder i samarbete med er och ansvarar för allt det praktiska och all logistik från start till mål. 


 

abstracts

I många vetenskapliga kongresser är abstracts en viktig del i planeringen av programmet. Vi erbjuder hantering med hög kvalitet och effektivt system som gör det effektivt för den vetenskapliga kommitténs arbete med bedömning programläggning.


nytt textblock abstracts

 


Offert & Bokning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


utställare

En viktigt del i många kongresser är medverkan av utställare och sponsorer. Det innebär ofta en gedigen planering och vi hjälper till med allt från inbjudan till avtalsskrivning, fakturering, korrespondens, planering av utställaryta och service vid genomförandet.deltagarhantering

Vårt webbaserade system gör det enklare och smidigare för både arrangör och deltagare. Vi skapar skräddarsytt anmälningsformulär för evenemanget med alla val som kan komma i fråga, tex seminarieval, logibokning och sociala aktiviteter. Arrangören kan få inlogg för att följa anmälningar.


ekonomihantering

I planeringen inför en kongress är ekonomi en viktig del. En budget som innehåller alla intäkter och kostnader genererar rätt deltagaravgift. Naturligtvis hålls en budget levande under hela planeringsfasen och genomförandet. Vi har lång erfarenhet av ekonomihantering för både mindre och större arrangemang. Det ger en trygghet för arrangören.